Brand

 
Om uw woning en bezittingen te beschermen doet u beroep op een brandverzekering. Deze verzekering dekt schade door brand, het kan hier dan zowel om het gebouw als om de inboedel gaan. Overstromingen en andere natuurrampen zijn sinds 2005 verplicht in alle brandverzekeringen opgenomen. 
 
Voor een appartement wordt er een zogenaamde blokpolis voor het hele gebouw afgesloten. U zal nog zelf een brandverzekering moeten afsluiten voor uw eigen bezittingen.  
 
De verzekering kan uitgebreid worden met een aantal opties. Diefstalverzekering en glasbreuk zijn een veel voorkomende uitbreiding. 
 
Om een brandverzekering af te sluiten zal er een vragenlijst moeten worden afgesloten om de waarde van uw woning of appartement te bepalen. De premie van de verzekering zal afhangen van de vastgestelde waarde en andere risicofactoren.(bv. stro daken, houten plafonds enz ..)
 
Het is zeer belangrijk een correcte brandverzekering af te sluiten, u wil na de tegenslag van een brand toch uw woning in originele staat kunnen herstellen. Als verzekeringsmakelaar kunnen we u helpen een verzekering te kiezen die het best bij uw profiel past. 
 
Om meer informatie over de brandverzekering kan u ons altijd contacteren.