Voertuigen

 
De zogenaamde Burgerlijke Aansprakelijkheid is één van de verplichte verzekeringen. Deze verzekering vergoedt de schade die wordt veroorzaakt door het verzekerde voertuig. Elk motorrijtuig dat zich op de openbare weg begeeft moet een B.A. autoverzekeringen hebben. Het is verplicht de groene kaart bij zich te hebben , deze geldt als verzekeringsbewijs. Naast deze basisdekking bestaan er ook aanvullende verzekeringen.(bv. Bijstand/pechverhelping,Rechtsbijstand) Het is belangrijk dat deze mogelijkheden goed bekeken worden voor u een verzekering afsluit.
 
Omnium ?
 
De B.A. verzekering dekt enkel de schade aan andere. Om de schade aan het verzekerde voertuig te vergoeden kan er een aanvullende omnium verzekering onderschreven worden. Deze verzekering kan risico's zoals diefstal, brand, vandalisme, ongevallen, aanrijding dieren, enz .. dekken. De verzekeraars bepalen zelf vrij de inhoud ,maar er word meestal onderscheid gemaakt tussen een volledige en beperkte omniumverzekering. De beperkte omnium zal dan bijvoorbeeld niet de schade aan de eigen wagen vergoeden wanneer je zelf in de fout bent.
 
Bonus/Malus ?
 
Nog niet zo lang geleden maakte men gebruik van het algemeen geldende bonus/malus systeem om je premie te bepalen. Nu kan elke verzekeraar zijn eigen kortingssysteem uitwerken. De opbouw van schadevrije jaren speelt hierin meestal nog een rol. Hoe meer schadevrije jaren hoe meer korting op de premie. Het is dus belangrijk een maatschappij te kiezen met een goed kortingssysteem.
 
De rechtsbijstandverzekering wordt best niet bij dezelfde verzekeraar als de verplichte aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Op deze manier vermijdt men belangenconflicten.
 
Als onafhankelijke verzekeringsmakelaar kunnen we de producten van verschillende maatschappijen vergelijken. Zodat de best passende polis voor jou wordt uitgekozen. Die niet enkel gunstig is in tarief maar ook een kwaliteitsvolle dekking verzekert.
 
Dit is slechts een beperkt overzicht van een voertuigverzekering, twijfel niet ons te contacteren