Praktische info

U bent steeds welkom op ons kantoor. Wij zijn optimaal uitgerust om u steeds het best mogelijk advies te geven.
 
 
 
Het kantoor verhuist vanaf 01/12/2018 naar :

Eduard Robeynslaan 383290 Diest

tel. 013/31 12 35Fax. 013/32 13 86

 
Vanhemelryck - Laleman Molenstede BVBA
Langenberg 1 - 3294 Molenstede Diest
Rechtspersonenregister 0895.001.776 
 
tel. 013/311695
Fax. 013/314521
E-mail: info@vlmdiest.be of gebruik ons contactformulier
 
Erkende onafhankelijke tussenpersoon FSMA 107994 A Verzekeringsmakelaar
Het register van de verzekeringstussenpersonen wordt bijgehouden door  de FSMA, te 1000 Brussel, Congresstraat 12-14 en is terug te vinden op www.fsma.be
 
Voor al uw vragen en problemen kan u in eerste instantie terecht bij ons kantoor.
Klachten kunnen ook ingediend worden bij de Ombudsdienst Verzekeringen te 1000 Brussel,
de Meeûssquare 35, tel. 02/547.58.71 – fax. 02/547.59.75 - info@ombudsman.as www.ombudsman.as.
 
U kan een schadegeval ook via een schadeformulier melden, zo beschikken wij meteen over belangrijke gegevens. 
 
Heeft u buiten de kantooruren een ongeval dat een onmiddellijke tussenkomst vergt? Op SOS Phone wordt u 24 u op 24 u geholpen